Restanțe și măriri (feb. 2015). Situații tranzitorii cu privire la aplicarea noului regulament pentru studiile de licență.

Documentul ce conține informații legate de sesiunea de restanțe și măriri este disponibil aici.

examenul-de-admitere-in-avocatura-2011-pentru-admiterea-in-baroul-iasi-examenul-va-avea-loc-la-universitatea-alexandru-ioan-cuza-iasi-amfiteatrul-i.1-amfiteatrul-iii.9-amfiteatrul-mihaiel-kogalnicSESIUNEA DE RESTANŢE ŞI MĂRIRI PENTRU ANII I – IV ŞI MASTER ANII I – II VA FI ÎN PERIOADA 07 – 14 februarie 2015.

Conform Hotărârii Consiliului facultăţii, studenţii din anii II, III, IV şi anul II master care au restanţe din anii anteriori şi nu şi-au fructificat cele două prezentări gratuite la fiecare disciplină, se pot prezenta în sesiunea de restanţe iarnă/vară din anul universitar 2014-2015, fără achitarea taxei de refacere a activităţii didactice.

Taxa de refacere a activităţii didactice, an univ. 2014-2015, pentru studenţii de la cursuri de zi – restanţe din anii anteriori (a 3-a prezentare):

  • Studii de licenţă (anii II – IV): 234 lei
  • Studii de master: (anii I, II): 350 lei

STUDENŢII RESTANŢIERI VOR ACHITA TAXELE PENTRU FIECARE EXAMEN NEPROMOVAT LA ORICE UNITATE BRD, CA TAXĂ DE  REFACERE ACTIVITATE DIDACTICĂ, COD 35. EXCEPŢIE DE LA PLATA ACESTEI TAXE FAC STUDENŢII REÎNMATRICULAŢI ŞI REPETENŢI ÎN ACELAŞI AN DE STUDIU CARE VOR ACHITA TAXA DE ŞCOLARIZARE RECALCULATĂ (AFIŞATĂ ÎN PROGRAMUL ESIMS). În acest caz, studenţii au obligaţia de a se prezenta în anul universitar curent la toate examenele nepromovate pentru care s-a recalculat taxa de şcolarizare.

CHITANTA ÎN XEROX (pe care vor fi enumerate disciplinele la care vor susţine examen) VA FI DEPUSĂ ÎN PERIOADA 27 IANUARIE – 5 FEBRUARIE 2015 LA SALA ELSA. STUDENŢII CARE NU AU DEPUS LA SALA ELSA O COPIE A CHITANŢEI  NU AU DREPTUL SĂ SE PREZINTE LA SESIUNEA DE RESTANŢE. CONFORM ART. 53 (LICENŢĂ) ŞI ART. 67 (MASTER) DIN REGULAMENT, UN STUDENT POATE BENEFICIA, INTR-UN SEMESTRU, DE O SINGURĂ MĂRIRE DE NOTĂ; ACEASTA SE VA SUSŢINE NUMAI ÎN SEMESTRUL RESPECTIV.

STUDENTII NU VOR DEPUNE CERERE PENTRU MĂRIREA NOTEI.

Mai jos, vă aducem la cunoștință Hotărârea Consiliului Facultății din data de 26.01.2015.

Hotărâre Consiliu Facultate din 26.01.2015