Revizuirea și adaptarea regulamentelor Universității 2016

Vă comunicăm faptul că, în baza Hotărârii Senatului din data de 31.03.2016, s-a constituit Comisia specială pentru revizuirea și adaptarea regulamentelor Universității în raport cu legislația în vigoare și strategia proprie.

În scopul ducerii la îndeplinire a obiectivului acestei Comisii, vă rugăm ca, până la data de 12 mai 2016, să transmiteți în scris propunerile dumneavoastră privind modificarea/ revizuirea/ adaptarea normativelor cu care lucrați în mod obișnuit, indicând și actele normative incidente (Legi, Hotărâri de Guvern, Ordine de Ministru etc.).

În acest sens, vă rugăm să ne comunicați propuneri și sesizări privind:

a. inadvertențe între prevederile interne și actele normative naționale în vigoare în acest moment sau între prevederi ale diferitelor regulamente interne sau referiri la texte abrogate;

b. adaptarea/ modificarea textelor în vigoare în sensul ameliorării/ fluidizării unor proceduri și procese;

c. introducerea de aspecte normative noi, oportun a fi reglementate;

d. orice alte elemente considerați relevante.

Propunerile vor fi transmise în format electronic la adresa [email protected] sau în format tipărit, prin Registratura Universității (cu precizarea: în atențai Domnului prof. univ. dr. Liviu George Maha), cu rugămintea de a preciza regulamentul/metodologia vizat/ă, denumirea actului în cauză și articolul, precum și orice alte detalii considerate utile în demersul aprobat de Senatul UAIC.

Solicitare revizuiri regulamente