Renunțarea apriorică la dreptul de a invoca rezoluțiunea

Renunțarea apriorică la dreptul de a invoca rezoluțiuneaRenunțarea apriorică la dreptul de a invoca rezoluțiunea

– sunt  omul nou, omul liber, devoratorul de iluzii și voi a renunța la ce nu am –

 Iași, Universitatea „Al. I. Cuza”, Facultatea de Drept, sala V. Pella

10 decembrie 2015, 18:00

Cercul de drept civil european Dimitrie Alexandresco din cadrul Centrului Robertianum de drept privat, Facultatea de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, organizează în data de 10 decembrie 2015, ora 18:00, în sala V. Pella, întâlnirea cu tema Renunțarea apriorică la dreptul de a invoca rezoluțiunea (sunt  omul nou, omul liber, devoratorul de iluzii și voi a renunța la ce nu am) sub coordonarea lect. dr. Codrin Macovei.

Cu această ocazie, domnișoara Maria Ghinea va susține o lucrare dedicată subiectului. Autoarea își propun să analizeze trei texte juridice din noul Cod civil : art. 13 (renunțarea la drept nu se prezumă), art. 1549 alin. 1 (dacă nu cere exercitarea silită a obligațiilor contractuale, creditorul are dreptul la rezoluțiunea sau, după caz, rezilierea contractului, precum și la daune-interese, dacă i se cuvin), art. 1551 alin. 1  teza I (creditorul nu are dreptul la rezoluțiune atunci când neexecutarea este de mică însemnătate). Cheia interpretativă este furnizată de metodologia hermeneutică a „Școlii Dreptului Organic” (autor prof. dr. Valerius M. Ciucă) și va avea drept ax central determinarea caracterului imperativ sau nu al acestei instituții contractuale.

* mai multe informații la adresa de e-mail: [email protected], lect. dr. Codrin Macovei