Preselecții – Hexagonul Facultăților de Drept – Proba de Drept Constitutional, ediția 2016

Luni, 11 Ianuarie, orele 14-16, în sala Elsa, va avea loc examenul de preselecţie pentru echipa de Drept Constituţional, în vederea participării la Hexagonul Facultăţilor de Drept ce va avea loc in IAŞI, 21-24 APRILIE 2016.

Tematică

 1. Teoria statului: elementele constitutive ale statului: teritoriul, populaţia, suveranitatea; cetăţenia; organizarea administrativă a teritoriului; titularul suveranităţii; conţinutul suveranităţii
 2. Puterea legislativă: Parlamentul – rolul şi structura Parlamentului; mandatul, organizarea şi funcţionarea Parlamentului: alegerea Camerelor şi durata mandatului, organizarea internă, desfăşurarea lucrărilor, actele juridice; statutul parlamentarului: mandatul parlamentar şi protecţia mandatului parlamentar.
 3. Puterea executivă: Preşedintele şi Guvernul; Preşedintele – rolul şi atribuţiile Preşedintelui; mandatul prezidenţial: alegerea Preşedintelui, validarea mandatului, durata mandatului, vacanţa şi interimatul funcţiei, protecţia mandatului prezidenţial, răspunderea Preşedintelui, actele Preşedintelui; Guvernul – rolul şi atribuţiile Guvernului; formarea Guvernului; structura Guvernului şi statutul membrilor săi; atribuţiile Guvernului; funcţionarea şi actele juridice ale Guvernului.
 4. Puterea judecătorească: instanţele judecătoreşti; Ministerul Public, CSM-ul.
 5. Justiţia constituţională: noţiunea de justiţie constituţională; Curtea Constituţională – organizare şi funcţionare; atribuţiile; actele juridice; procesul constituţional. Deciziile CCR, efectele deciziilor CCR.

 Bibliografie

 • Constituţia României din 1991, revizuită în 2003;
 • Muraru, E. S. Tănăsescu, Drept constituţional şi instituţii politice, vol. I şi II, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2009;
 • Deleanu, Instituţii şi proceduri constituţionale, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006;
 • C. Dănişor, Drept constituţional şi instituţii politice. Vol. I, Teoria generală, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
 • N. Bălan, Drept constituţional şi instituţii politice, Ed. Universităţii Al. I. Cuza”, Iaşi, 2007;
 • Toader, Constituţia României reflectată în jurisprudenţa constituţională, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011;
 • Selejan-Guţan, Drept constituţional şi instituţii politice, ediţia a 2-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008;
 • Criste, Instituţii constituţionale contemporane, Timişoara, Editura de Vest, 2011.