Preselecții – echipa de drept penal

Drept Penal HexagonÎn atenția studenților din anul al III-lea și al IV-lea – studii licență – învățământ cu frecvență (I.F. – ZI) !

Sămbătă 12 Decembrie 2015, ora 12:00, în Amf. Mihail Eliescu (M.E.), se va desfășura preselecția pentru determinarea componenței echipei studențești participante, ca reprezentantă a Facultății de Drept a Universității „Al. I. Cuza” din Iași, la proba de drept penal a Hexagonului Facultăților de Drept, ediția 2016 (21-24 aprilie 2016), organizată de Facultatea de Drept a  Universității „Al. I. Cuza” din Iași!

Sunt așteptați toți studenții interesați, care nu vor fi plecați în străinătate, cu burse de studiu, în semestrul al II-lea al anului universitar 2015-2016, și în special acei studenți care au promovat examenele de drept penal susținute cu note bune și foarte bune!