Poziția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași: Tudorel Toader în dialog cu studenții

Poziția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza”În lumina alegerilor pentru funcția de rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza „din Iași, studenții au avut ocazia să participe la un dialog direct cu unul dintre candidați – domnul Tudorel Toader, decanul Facultății de Drept. Întâlnirea a avut loc marți, 9 februarie, iar discuțiile s-au centrat pe câteva dintre problemele cu care se confruntă studențimea. În acest sens, candidatul a adresat următoarele aspecte:
• în materia îmbunătățirii calității vieții studenților în căminele universității, planul de acțiune se rezumă la trei puncte: modernizare, extindere și construirea unui campus universitar după model occidental. Se va avea în vedere și renovarea și îmbunătățirea spațiilor pentru activități sportive, precum si crearea unor baze noi prin utilizarea spațiilor de care Universitatea va beneficia în curând.
• implementarea corectă a Statutului Studentului este văzută ca o obligație legală, astfel încât relevantă în materie este cunoașterea și aplicarea eficientă a legii. În ceea ce ține de acordarea celor trei credite suplimentare pentru activitățile de voluntariat, candidatul consideră ca un asemenea demers este realizabil atâta timp cât de acordarea acestora se ocupă cadrele universitare (aflate în dialog permanent cu reprezentanții asociațiilor studențești).
• candidatul este de acord, in principiu, cu crearea unui program de finanțare transparent pentru asociațiile studențești, bazat pe o grilă de punctaje, în condițiile în care la baza acestuia ar sta o serie de criterii de eligibilitate.
• domnul Toader consideră că o consultare prealabilă a reprezentanților studenților, a studenților senatori și a asociațiilor studențești în vederea alegerii prorectorului pentru probleme studențești este firească, însă a ținut să precizeze că există oricum anumite criterii de care se ține cont în acest sens, tocmai pentru armonizarea relației acestuia cu studenții.
• el a fost, de asemenea, de acord cu asigurarea unui spațiu în corpurile universității destinat deschiderii unui centru de asistență pentru studenți, în care să își desfășoare activitatea reprezentanții studenților în Senat și în Consilii. Scopul este, bineințeles, facilitarea comunicării productive între reprezentanți și reprezentați.
• în legătură cu încheierea unor parteneriate strategice cu ONG-uri, actori economici, instituții publice și Universitatea în vederea creării unei platforme pentru practica de specialitate, candidatul recunoște importanța acestui aspect și a dat drept exemplu Facultatea de Drept, care a încheiat o convenție cu Consiliul Superior al Magistraturii cu scopul de a asigura locuri de practică studenților din anii III și IV. Un asemenea sistem poate fi implementat și la nivel de universitate, în funcție de necesarul fiecărei facultăți.
• implementarea programului de mobilități interne în Consorțiul Universitarea este realizabil, atâta timp cât se va face într-un mod echilibrat și proporțional cu posibilitățile financiare ale universității.
• candidatul a ținut să explice că facilitarea unor căi și mijloace de acces pentru persoanele cu dizabilități în fiecare corp al universității este o obligație legală ce trebuie respectată.
Ulterior, în discuție liberă cu studenții, domnul Toader a discutat despre statutul și poziția UAIC în societate, precum și despre problemele priciunite de lipsa de credibilitate a tezelor de doctorat în contextul actual. Aspecte ce vizează achizițiile Bibliotecii Central Universitare, cifra de școlarizare aflată în scădere și curățenia în corpurile universității au fost, de asemenea, abordate.
Noul rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” va fi ales joi, 11 februarie.