Mobilităţi ERASMUS+ Semestrul II 2015 – 2016

DURATA unei mobilităţi de studiu corespunde cu durata semestrului (inclusiv prima sesiune de examene) de la Universitatea gazdă.

11177009_1063491147000064_983771641_nCUANTUMUL pentru mobilitățile Erasmus+ de studiu este de:

 • 500 de Euro/lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Irlanda, Italia, Lichtenstein, Norvegia, Suedia, Marea Britanie, Belgia, Croaţia, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Islanda, Luxemburg, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia;
 • 450 de Euro/lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacia, Macedonia.

 

Studenţii beneficiari de bursă socială vor primi un grant lunar suplimentar de 200 de Euro, pe baza documentelor depuse în dosarul de candidatură.

POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii înmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, cetăţeni români, cetăţeni ai altor state participante la Programul Erasmus+ sau cetăţeni ai altor state decât cele participante la Programul Erasmus+;
 • studenţii din anul I licenţă – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se vor desfăşura în anul academic următor celui în care are loc selecţia;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali – numai la selecţii pentru mobilităţi de studiu care se desfăşoară în acelaşi an academic în care are loc selecţia;
 • studenţii din anul II licenţă şi anul I master – indiferent de momentul selecţiei;
 • doctoranzii cu frecvenţă care sunt la zi cu îndeplinirea obligaţiilor de doctorand, în cadrul duratei oficiale de studii doctorale de 3 ani;

foşti beneficiari ai unui stagiu de studiu în generaţiile anterioare de programe Socrates şi LLP-Erasmus, numai dacă îndeplinesc criteriile sus-menţionate şi cu condiţia ca durata totală a stagiilor (Socrates/LLP-Erasmus şi Erasmus+) să nu depăşească 12 luni/ciclu de studii.

Un student poate beneficia de stagii de studiu şi de practică la fiecare nivel de studiu (licenţă, master, doctorat), însumând maxim 12 luni de stagiu (studiu + practică) per nivel.

NU POT PARTICIPA LA SELECŢIE:

 • studenţii din anul I licenţă, dacă selecţia are loc în acelaşi an academic în care urmează să se desfăşoare şi mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • studenţii şi doctoranzii în ani terminali, dacă selecţia are loc în anul academic precedent celui în care urmează să se desfăşoare mobilitatea Erasmus pentru care candidează;
 • doctoranzii beneficiari ai unei burse POSDRU;
 • beneficiarii unor alte programe cu finanţare europeană (pentru evitarea dublei finanţări pentru aceeaşi deplasare);
 • studenţii înmatriculaţi la alte instituţii de învăţământ superior (fie ele de stat sau private) sau de cercetare şi neînmatriculaţi la zi la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, chiar dacă îşi desfăşoară activitatea didactică sau de cercetare sub îndrumarea cadrelor didactice de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”.

PENTRU A FI ELIGIBIL PENTRU O MOBILITATE ERASMUS DE STUDIU, STUDENTUL TREBUIE:

 • să nu aibă restanţe până în ultima sesiune inclusiv;
 • NOU!!!! să aibă media de studii la momentul selecţiei minim 7.5;
 • NOU!!!! în cazul foștilor beneficiari Erasmus, să fi beneficiat de maximum 8 luni de stagiu Erasmus (studiu şi/sau practică) pe parcursul aceluiași ciclu de studii;
 • să ateste cunoaşterea limbii de studiu din universitatea pentru care candidează, fie printr-un certificat, fie prin foaia matricolă din liceu, astfel:
 • nota/ punctajul minim acceptat (pentru nivel minim B1) trebuie să fie egal cu 80% din nota sau punctajul maxim (ex: min. nota 8/10, 16/20 sau bine, în cazul calificativelor) – excepție fac certificatele recunoscute internațional (tip DELF, DALF, Cambridge, TOEFL, IELTS, DELE, Goethe), obținute pentru un nivel minim B1, pentru care se acceptă orice punctaj;
 • excepție fac studenții care au limba de studiu de la universitatea partener ca specializare în cadrul studiilor universitare, caz în care cunoştinţele de limbă vor fi atestate prin extrasul de foaie matricolă;
 • să obţină minim nota 7 la interviul susţinut în cadrul selecţiei desfăşurate la facultate.

ATESTATUL DE LIMBĂ

Dacă nu aveți deja un atestat de limbă, câteva posibilități pentru susținerea unui test în Iași sunt:

 • Institutul Cultural Francez Iași, Bd. Carol I, nr. 26 (franceză);
 • Centrul Cultural German Iași, Str. Lascăr Catargi, nr.38 (germană);
 • Centrul Cultural al Americii Latine şi Caraibelor Iaşi, Corp O – Universitatea Alexandru Ioan Cuza (spaniolă);
 • Centrul de Limbi Străine al Facultății de Litere;
 • EuroEd Iași, Str Florilor, nr. 1C (engleză, franceză, italiană, spaniolă).

CALENDARUL SELECŢIEI:

 • 08/10/2015, ora 11: depunerea dosarelor de candidatură la Biroul Relatii Internationale al Facultatii de Drept, Sala Elsa;
 • Luni 5.10.2015, ora 11.30: întâlnire informativă cu studenții interesați să participe la selecție, amf. I.1
 • 9/10/2015, orele 10: interviu în sala de Consiliu;
 • 12/10/2015, orele 12: afişarea rezultatelor la Secretariatul Facultăţii;
 • 16/10/2015, orele 9.30, sala Elsa: întâlnirea informativă la facultate cu studenţii selectaţi.

COORDONATOR ERASMUS:

Asist. univ. dr. Olga Andreea Urda

Email: [email protected]

tel: 0232 201268

ATENTIE! Studenţii cu nevoi speciale se vor adresa Biroului de Programe Comunitare pentru mai multe informaţii legate de regimul de finanţare pentru ei şi eventualii însoţitori.

Mai multe detalii aici.