Ministerul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante

sigla_guvernului_romanieiMinisterul Justiţiei organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții publice vacante din cadrul aparatului propriu:

 • Serviciul de audit public intern- auditor, clasa I, gradul superior – 1 post;
 • Direcția financiar – contabilă– 3 posturi, din care:
 • consilier, clasa I, gradul superior,în cadrul, Serviciului financiar – contabilitate – 1 post;
 • consilier, clasa I, gradul principal,în cadrul Serviciului financiar contabilitate – 1 post;
 • consilier, clasa I, gradul principal în cadrul Biroului salarizare și drepturi de personal – 1 post;
 • Biroul de statistică judiciară- consilier, clasa I, gradul superior – 1 post;
 • Direcția investiții– 3 posturi, din care:
 • consilier, clasa I, gradul superior,în cadrul Serviciului achiziții publice – 1 post;
 • consilier, clasa I, gradul principal, în cadrul Serviciului achiziții publice – 1 post;
 • consilier, clasa I, gradul asistent, în cadrul Serviciului de gestiune a investițiilor – 1 post;
 • Direcția resurse umane- consilier, clasa I, gradul superior, în cadrul Serviciului resurse umane – 1 post;
 • Serviciul profesii juridice conexe– 2 posturi, din care:
 • consilier, clasa I, gradul superior –1 post;
 • referent, clasa III, gradul superior –1 post;
 • Serviciului comunicare și relații publice– 2 posturi, din care:
 • consilier, clasa I, gradul principal– 1 post;
 • referent, clasa III, gradul principal – 1 post;
 • Direcția tehnologia informației- consilier, clasa I, gradul asistent în cadrul Serviciului – Centrul de suport pentru utilizatorii sistemului de management al resurselor – 9 posturi;
 • Direcția drept internațional și cooperare judiciară- 2 posturi, din care:
 • consilier, clasa I, gradul asistent în cadrul Direcției drept internațional și cooperare judiciară – 1 post;
 • consilier, clasa I, gradul asistent în cadrul Serviciului cooperare judiciară internațională în materie penală – 1 post;
 • Direcția de prevenire a criminalității- consilier, clasa I, gradul asistent – 2 posturi;
 • Serviciul informații clasificate- referent, clasa III, gradul superior – 2 posturi.

Concursul constă într-o probă scrisă şi un interviu.

Proba scrisă va avea loc în data de 05 decembrie 2016, la sediul Ministerului Justiţiei din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucureşti, începând cu ora 11.00, şi interviul – în aceeaşi locaţie, data şi ora exactă urmând să fie afişate la sediul Ministerului Justiţiei, precum şi pe site-ul instituţiei, după susținerea probei scrise.

Dosarele pot fi depuse în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, respectiv până la data de 16 noiembrie 2016, la secretariatul Direcției resurse umane din Ministerul Justiției, str. Apolodor nr. 17, sector 5, București, etaj 2, camera 6.

Mai multe detalii aici.