Lucrum cessans. Ponderea lui Morfeus și Iris în delict

Lucrum cessans

Cercul de hermeneutică juridică Școala Dreptului Organic din cadrul Centrului Robertianum de drept privat, Facultatea de Drept a Universității Al. I. Cuza din Iași, organizează în data de 3 decembrie 2015, ora 18:00, în sala V. Pella, întâlnirea cu tema Lucrum cessans. Ponderea lui Morfeus și Iris în delict sub coordonarea prof. dr. Valerius M. Ciucă.

Cu această ocazie, Ioana Rapceanu și Ionuț Tudor vor susține o lucrare dedicată subiectului. Autorii își propun să trateze repararea prejudiciului nepatrimonial, pe larg reglementat în actualul Cod civil, prin dubla legătură, pe de o parte cu normele privitoare la drepturile personalității, iar pe de alta în calitate de condiție esențială a angajării răspunderii civile delictuale. Vor aborda așadar o arie extinsă, de la drepturi ale personalității, tipuri de prejudicii nepatrimoniale, precum cel estetic, de agrement etc., cât și remediile juridice pe care le presupun. Cheia interpretativă este furnizată de metodologia hermeneutică a „Școlii Dreptului Organic” și va avea drept ax central justificarea ideii de despăgubire pecuniară pentru prejudicii prin natura lor neevaluabile în bani.

 

* mai multe informații la adresa de e-mail: [email protected], lect. dr. Codrin Macovei