DNA recrutează procurori

Ldna-sigla-edita data de 23 noiembrie 2016, Direcția Națională Anticorupție organizează interviu pentru ocuparea următoarelor posturi de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție:

Structura centrală – 7 posturi de procurori care vor desfășura activitate de urmărire penală;
Structura teritorială:
– Serviciul Teritorial Alba Iulia – 2 posturi
– Serviciul Teritorial Brașov – 3 posturi
– Serviciul Teritorial Constanța – 2 posturi
– Serviciul Teritorial Galați – 2 posturi
– Serviciul Teritorial Iași – 1 post
– Serviciul Teritorial Oradea – 1 post
– Serviciul Teritorial Pitești – 3 posturi
– Serviciul Teritorial Ploiești – 1 post
– Serviciul Teritorial Suceava – 1 post
– Serviciul Teritorial Timișoara– 1 post.

Interviul va avea loc la sediul Direcției Naționale Anticorupție din strada Știrbei Vodă nr. 79-81, sector 1, București, ora urmând să fie comunicată din timp candidaților.
Selecția este deschisă tuturor procurorilor care îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 87 alin. 2 și 3 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Aceștia sunt invitați să depună curriculum vitae care să includă traseul profesional și un număr de 3 – 5 lucrări reprezentative din activitatea anterioară.
Cererea, curriculum vitae și lucrările vor fi depuse la Serviciul resurse umane, perfecționare profesională și documentare, registratură, grefă, arhivă și relații cu publicul – Compartimentul resurse umane, perfecționare profesională și documentare la sediul secundar al Direcției Naționale Anticorupție din Piața Valter Mărăcineanu nr. 1-3, sector 1, București, până la data de 17 noiembrie 2016, ora 16:00.

Interviul va avea în vedere și cunoștințele referitoare la prevederile din:
Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
O.U.G. nr. 43/2002 cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Legea nr. 54/2006 privind Direcția Națională Anticorupție;
Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Titlul I, Capitolul II Incompatibilități și interdicții; Titlul IV – Răspunderea judecătorilor și procurorilor);
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, cu modificările și completările ulterioare, (Titlul I, Capitolul III Dispoziții generale privind procedura judiciară și Titlul III, Capitolul II, Secțiunea a 2-a Direcția Națională Anticorupție);
Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările și completările ulterioare (Capitolul IV, Secțiunea a 4-a Atribuțiile Consiliului Superior al Magistraturii în domeniul răspunderii disciplinare a magistraților);
Codul penal. Partea specială – infracțiunile de competența Direcției Naționale Anticorupție;
Codul de procedură penală;
Legea nr. 241/2005 privind prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificări;
Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României – Titlul XII, secțiunea 1 Infracțiuni (art.270 – 278), cu modificări;
Regulamentul de ordine interioară al Direcției Naționale Anticorupție, aprobat prin Ordinul ministrului justiției nr. 1643/C/2015, cu modificări.

Candidații vor avea în vedere legislația în vigoare de la data publicării anunțului.

Relații suplimentare se pot obține la numărul de telefon: 021.312.14.97/ int. 2658, 2660, 2662.

Mai multe detalii aici.