Conference Legal translation within The European Union

9536240

May 18, 10ºº – 18ºº, Alexandru Ioan Cuza University of Iași

Event  hosted by Iulia Elena Zup

In order to celebrate the 10th anniversary of Romania joining the European Union, the Faculty of Law of “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași is pleased to invite you to the conference Legal translation within the European Union, which will take place between 18th-19th of May 2017 at “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași, as part of the event “The European Week at UAIC”. The conference will cover the following topics: the process of translation of the Community acquis and other legal documents within the structures of the European Union, the institutions and officials responsible for the translation, the requirements for obtaining such positions, problems regarding multilingualism and linguistic barriers,technologies and projects meant to ease the translation process.

Cu ocazia aniversării a 10 ani de la integrarea României în Uniunea Europeană, Facultatea de Drept a Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi are onoarea a vă invita la conferința Traducerile juridice în cadrul Uniunii Europene, ce va avea loc în perioada 18-19 mai 2017 la Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, în cadrul evenimentului „Săptămâna Europeană la UAIC”. Conferința își propune să abordeze următoarele teme: procesul de traducere a acquis-ului comunitar și a altor documente în cadrul structurilor Uniunii Europene, instituții și poziții responsabile pentru traducere, cerințele necesare pentru acestea, problemele legate de plurilingvism și barierele lingvistice, tehnologii și proiecte menite a îndepărta neajunsurile.

More details here.
Mai multe detalii aici.