Cazare – anul universitar 2017-2018

Calendarul cazărilor

Anul universitar 2017-2018:

  • 11 septembrie – repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;
  • 22 septembrie – afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

Etapa I:

  • 25 – 28 septembrie – eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare (în data de 28 septembrie, dispozițiile de cazare vor fi eliberate până la ora 15:00 şi cazarea efectivă se va efectua până la ora 17:00);
  • 28 septembrie, ora 17:00 – anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;
  • 29 septembrie, ora 12:00 – raportarea de către Direcţia Servicii Sociale Studenţeşti, a locurilor rămase libere, către facultăţi;
  • 29 septembrie – afișarea la facultăți a listelor cu studenții care au primit dreptul de cazare;

Etapa a-II-a:

  • 30 septembrie – eliberarea dispoziţiilor de cazare către studenţii care nu au primit dreptul de cazare, în ordinea descrescătoare a mediilor; dispoziţiile de cazare eliberate începând cu această dată sunt valabile 24 de ore;
  • 1 noiembrie,  ora 8:00, depunerea cererilor de cazare la Biroul Social al Direcţiei Servicii Sociale Studenţeşti.

Pentru mai multe informații, accesați următorul link:

http://www.uaic.ro/studenti/cazare/