ASD te informează!

11303542_1076593279023184_1546772885_nDispoziție prevăzută în art. 54 din noul Regulament al studiilor universitare de licență privind dreptul la reevaluare.

Conform celui de-al II-lea paragraf al acestui articol: Decanul facultății poate aproba o astfel de cerere, comisia nou constituită incluzând în mod obligatoriu şi titularul disciplinei.

LA PROBELE ORALE NU SE ADMIT CONTESTAȚII.La eventualele contestații la examenele scrise, nota se modifică doar în situația în care există o diferentă de cel puțin 1 punct fața de nota inițială.

O campanie de informare iniţiată de ASD.