Cursuri IER 2017

Institutul European din România (IER) este o instituţie publică a cărei misiune este aceea de a furniza expertiză în domeniul afacerilor europene administraţiei publice, mediului de afaceri, partenerilor sociali şi societăţii civile.

Activitatea IER este structurată pe patru domenii cheie – studii, formare, traduceri, comunicare – astfel:
– elaborarea de studii şi analize de strategie şi politici pentru sprijinirea progresului României în spaţiul Uniunii Europene şi exercitarea atributelor sale de stat membru;
– organizarea de activităţi de formare în domeniul afacerilor europene;
– coordonarea traducerii şi a reviziei acquis-ului preaderare, a jurisprudenţei CEDO, a unor acte din legislaţia română, precum şi stabilirea unei terminologii unitare;
– stimularea de dezbateri publice pe teme europene.

Biroul Formare al IER a pregătit calendarul cursurilor pentru anul 2017.

Va puteti perfectiona in domenii precum:

Protecția datelor personale în Uniunea Europeană
Norme și proceduri de tehnică legislativă
Prevenirea și combaterea corupției                                                                                               Formarea de competențe pentru traducere și revizie
Protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO

Mai multe detalii aici.

promo_cursuri_ian2017-01